خرید املاک در همدان

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4171 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 119 💰قیمت کل: 749میلیون و 700تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4172 📌منطقه: کولانج 📏متراژ: 112 💰قیمت کل: 582میلیون و 400 تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 200هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4173 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 180 💰قیمت کل: 2میلیارد و 12میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4174 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 429 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15واح...

دو خوابه / طبقه هفتم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4175 📌منطقه: شهرک مدنی 📏متراژ: 87 💰قیمت کل: 230 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 2 میلیون و 650 هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه 21و...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد4176 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 460 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4178 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 337میلیون و 500 تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 9...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4179 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 123 💰قیمت کل:861 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه چهارم،...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4180 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 472 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4181 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 68 💰قیمت کل: 283میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و200 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طب...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4182 📌منطقه: خیابان بوعلی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 646 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 600هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 4...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4183 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 616میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول، 2...

سه خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4184 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 170 💰قیمت کل: 1میلیارد و 326 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4185 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 94 💰قیمت کل: 752 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 10واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4186 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 451 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و400 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واح...