دسترسی سریع به مناطق مهم همدان

خرید املاک در همدان

بلوار احرار دو خوابه / طبقه هفتم
طبقه نهم

دفاتر اداری باسند تجاری

طبقه اول
طبقه هشتم

دفتر اداری با سند تجاری

یک خوابه / طبقه اول

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_986 🏢منطقه: زمانی 🏢متراژ: ۵۰ 🏢سال ساخت: ۸۶ 🏢طبقه: ۱ از ۳ 🏢تعداد واحد: ۶ 🏢چندخواب: ۱ 🏢کف:...

🌳باغ 🌳🌳🌳🌳🌳🌳 #کد_219 🏡منطقه: حیدره 🏡متراژ: ۲۰۰۰ 💰قیمت متر مربع: 💰قیمت کل: 🏡امکانات و امتیازات:چاه آب 🏡توضیحات: 🔵فنس کشی

🌳باغ 🌳🌳🌳🌳🌳🌳 #کد_218 🏡منطقه: حیدره 🏡متراژ: ۱۲۸۰ 💰قیمت متر مربع: 💰قیمت کل: 🏡امکانات و امتیازات: استخر، چاه آب، موتور برق 🏡توضیحات: 🔵فنس کشی...

🌳باغ 🌳🌳🌳🌳🌳🌳 #کد_217 🏡منطقه: حیدره 🏡متراژ: ۵۰۰ 💰قیمت متر مربع: 💰قیمت کل: 🏡امکانات و امتیازات: چاه آب، استخر، برق خورشیدی 🏡توضیحات: 🔵ساختمان...

دو خوابه / طبقه اول

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6016 🏢منطقه:زمانی 🏢متراژ: ۸۳ 🏢سال ساخت: ۸۹ 🏢طبقه: ۱از۴ 🏢تعداد واحد:۸ 🏢چندخواب: ۲ 🏢کف: سرامی...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6014 🏢منطقه:پاسداران 🏢متراژ: ۹۷ 🏢سال ساخت: ۷۷ 🏢طبقه: ۲ از ۳ 🏢تعداد واحد:۷ 🏢چندخواب: ۲ 🏢کف...

دو خوابه / طبقه اول

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6013 🏢منطقه:مدرس 🏢متراژ:۸۴ 🏢سال ساخت:۴۰۰ 🏢طبقه: ۱ از ۵ 🏢تعداد واحد: ۷ 🏢چندخواب: ۲ 🏢کف: س...

خانه 72 متری در شهرک مدرس همدان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه سوم

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6012 🏢منطقه:مدرس 🏢متراژ: ۷۲ 🏢سال ساخت: ۸۹ 🏢طبقه: ۳ از ۴ 🏢تعداد واحد: ۷ 🏢چندخواب: ۲ 🏢کف: سر...

پاسداران سه خوابه / طبقه دوم

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6011 🏢منطقه:پاسداران 🏢متراژ: ۱۴۷ 🏢سال ساخت: ۹۷ 🏢طبقه: ۲ از ۴ 🏢تعداد واحد: ۵ 🏢چندخواب: ۳ 🏢کف...

سه خوابه / طبقه پنجم

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6010 🏢منطقه:کاشانی 🏢متراژ:۱۴۶ 🏢سال ساخت:۹۴ 🏢طبقه: ۵ از ۵ 🏢تعداد واحد: ۴ 🏢چندخواب: ۳ 🏢کف:...

آپارتمان 92 متری در جوادیه همدان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

🔵آپارتمان فروشی🔵 #کد_6009 🏢منطقه:جوادیه 🏢متراژ: ۹۲ 🏢سال ساخت:۹۸ 🏢طبقه: ۲ از ۴ 🏢تعداد واحد: ۸ 🏢چندخواب: ۲ 🏢کف...