خرید املاک در هلومسر آمل

جنب مجتمع اکسین

کد1116 داخل بافت دارای کوچه ۱۰متری مناسب ساخت موقعیت عالی قیمت متری ۷۰۰ هزار تومان