خرید املاک در نیایش شیراز

چهار خوابه

فول امکانات شیک

پیش فروش نیایش ۱۲۰ متر • . مجموعه ۷ واحدی و همه واحد ها مستر دار،واحد ها به صورت تکمیل تحویل داده میشود و فقط یک واحد جهت فروش با موقعیت عالی،درب ساخ...

دو خوابه

پیش فروش نیایش ۱۲۵ متر • . مجموعه ۷ واحدی و همه واحد ها مستر دار،واحد ها به صورت تکمیل تحویل داده میشود