خرید املاک در نوشهر

سه خوابه

مساحت زمین٣٢٠ مساحت بنا٢٠٠ پایانكار کنتوراب برق گازنصب میباشد ۳خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویلا به صورت د...

سه خوابه

مساحت زمین٣٤٠ مساحت بنا٢٠٠ مبله كامل پایانكار کنتوراب برق گازنصب میباشد ۳خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویل...

چهار خوابه

فروش ویلا نوشهر دامنه جنگل دارای سند اب برق کاز مستقل زمین ۲۰۰۰متر بنا ۴۰۰ متر ۸سال ساخت ۴خواب ۴ سرویس ۲سالن ۲ اشپزخانه ۳ تراس دید دریا وجنگل دائم...

سه خوابه

کدA1623 فروش ویلا نوشهر سیسنگان زمین ۲۵۰ متر بنا ۲۳۰ متر نوساز شهرکی با نگهبان دارای اب برق کاز نصب ۳خواب ۳ سرویس ۲ سالن نما جنگل دائمی فاصله جاد...

سه خوابه

فروش ویلا نوشهر شهرکی زمین ۳۰۰ متر بنا ۲۲۰ متر دارای مجوز پایان کار ساختمان ۳خواب ۳ سرویس ۲ سالن ۳ تراس دید دائمی جنگل موقعیت بسیار عالی قیمت یک...

دو خوابه

مساحت زمین٣٢٠ مساحت بنا١٢٠ پروانه ساخت و پایانكار کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر ویلا به صورت همكف میباشد و شامل سالن پذیرایی ٢اتاق خو...

سه خوابه

مساحت زمین٢٦٥ مساحت بنا١٨٥ پایانكار کنتوراب برق گازنصب میباشد ۳خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویلا به صورت د...

سه خوابه

مساحت زمین٣٠٠ مساحت بنا٢٠٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ۳خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویلا به صورت دوبلکس میباشد...

دو خوابه

مساحت زمین٢٠٠ مساحت بنا٩٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر ویلا به صورت همكف میباشد و شامل سالن پذیرایی ٢اتاق خواب،اشپزخانه با طراحی زی...

دو خوابه

مساحت زمین۲۰۰ مساحت بنا۱۳۰ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر منطقه ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویلا به صورت نیم پیل...

سه خوابه

ویلا به صورت دوبلکس با سبکی خاص ومدرن و اجرای بینظیر میباشد ودر طبقه هم همکف سالن پذیرایی،تی وی روم، اتاق خواب مستر،اشپزخانه بزرگ،سرویس کامل،طبقه اول...

دو خوابه

مساحت زمین٢٠٠ مساحت بنا١٠٠ سند شش دانگ کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر ویلا به صورت همكف میباشد و شامل سالن پذیرایی ٢اتاق خواب،اشپزخا...

دو خوابه

مساحت زمین٢٥٠ مساحت بنا۱٣٠ پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ۲خوابه مستر منطقه ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویلا به صورت نیم پیل...

سه خوابه

مساحت زمین٣٠٠ مساحت بنا١٨٠ مبله كامل پایانكار کنتوراب برق گازنصب میباشد ۳خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نشین همراه با نگهبانی ویل...

مازندران نوشهر وازیوار چهار خوابه / طبقه دوم

ویلا داخل شهرک نزدیک به ساحل 440 زمین 270 بنا 4 خواب با شرایط چند ماه با مجوز ساخت