خرید املاک در میرزمانی ساری

خیابان فرهنگ
طبقه دوم
خیابان فرهنگ
سه خوابه / طبقه اول
محدوده بلوار داراب
محله میرزمانی سه خوابه / طبقه سوم
محدوده میرزمانی سه خوابه / طبقه سوم
محله میرزمانی طبقه پنجم
محله میرزمانی طبقه چهارم
محدوده میرزمانی