خرید املاک در میدان کارگر نوشهر

خیابان فردوسی دو خوابه

زمین دو کله دارای ۴۵ میلیون وام بانکی روی خود ساختمان با کسر وام ۹۵ میلیون پرداخت ۷ میلیون هم پول پیش مستاجر ۸۸ میلیون پرداخت خریدار