خرید املاک در میدان کارگر ساری

خیابان شهبند دو خوابه / طبقه همکف
خیابان وصال شیرازی دو خوابه
محدوده شهبند،نبش پارک دو خوابه / طبقه پنجم
خیابان شهبند دو خوابه / طبقه دوم
خیابان شهبند طبقه اول
خیابان امیرمازندرانی سه خوابه / طبقه سوم
خیابان مدرس
خیابان شهبند کوچه پارک کوشا سنگ
خیابان امیرمازندرانی طبقه اول
خیابان امیرمازندرانی طبقه اول