خرید املاک در میدان کارگر ساری

دو خوابه / طبقه اول
سه راه کشاورزی
سه خوابه / طبقه دوم
خیابان امیرمازندرانی طبقه پنجم
خیابان وصال
خیابان وصال دو خوابه
خیابان امیرمازندرانی سه خوابه
خیابان امیرمازندرانی محدوده داروخانه تبریزی
بلوار امیرمازندرانی دو خوابه
خیابان امیرمازندرانی
خیابان شهبند دو خوابه / طبقه همکف
خیابان وصال شیرازی دو خوابه
خیابان شهبند دو خوابه / طبقه دوم
خیابان شهبند طبقه اول
محدوده شهبند،نبش پارک دو خوابه / طبقه پنجم