خرید املاک در میدان پیشاهنگی همدان

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 85 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 3 عمر بنا 99 موقعیت ملک : شمالی جهت واحد : شمالی مشاعات : آسانسور تاسیسات...

دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 78 تعداد اتاق 2 طبقه 3 عمر بنا 82 موقعیت ملک : شمالی,جنوبی جهت واحد : جنوبی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی : کولر آبی,بخا...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 82 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 2 عمر بنا 94 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی مشاعات : آسانسور تاسیسات...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 65 تعداد اتاق 1 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 3 تعداد کل واحدها 6 عمر بنا 99 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی مشاعات...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 87 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 5 تعداد کل واحدها 10 عمر بنا 99 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی مشاعات...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 75 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 7 تعداد کل واحدها 7 عمر بنا 95 موقعیت ملک : شمالی جهت واحد : شمالی مشاعات...

دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 91 تعداد اتاق 2 طبقه 5 کل طبقات ساختمان 5 عمر بنا 89 پوشش کف : سرامیک آشپزخانه : ام دی اف سایر امکانات : تراس,بالکن...

دو خوابه

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 80 تعداد اتاق 2 کل طبقات ساختمان 3 تعداد کل واحدها 6 عمر بنا 80 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی مشخصه ملک : باز...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 74 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 4 تعداد کل واحدها 8 عمر بنا 98 موقعیت ملک : شمالی جهت واحد : شمالی مشاعات...

دو خوابه

#فروش_حیاط_دار متراژ زمین 200 متراژ بنا 140 تعداد اتاق 2 کل طبقات ساختمان 2 عمر بنا 65 عرض گذر 8 عرض ملک 10 موقعیت ملک : شمالی مشخصه ملک :...

دو خوابه / طبقه اول

تحویل 1400

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 118 تعداد اتاق 2 طبقه 1 کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 تعداد کل واحدها 5 عمر بنا 1400 موقعیت ملک : جنوبی...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 60 تعداد اتاق 2 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 5 تعداد کل واحدها 7 عمر بنا 94 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی مشخصه م...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 72 تعداد اتاق 2 طبقه 2 کل طبقات ساختمان 3 تعداد کل واحدها 3 عمر بنا 94 موقعیت ملک : جنوبی جهت واحد : جنوبی تاسیسات...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان متراژ بنا 76 تعداد اتاق 2 طبقه 4 کل طبقات ساختمان 8 تعداد کل واحدها 16 عمر بنا 84 تاسیسات گرمایشی و سرمایشی : کولر آبی,بخاری,م...