خرید املاک در میدان پاسداران همدان

پشت حسینه امام دو خوابه / طبقه سوم

واحدفوق بصورت خشک تحویل داده میشود زمان تحویل دیماه 99

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:214 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۲۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه: ۱ 🔴متری:۱۶میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیارد 🔴وا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:149 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۷۴ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۴میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیارد...

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:111 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۱۳ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۶میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۸۰۸میلیو...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:129 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۹۴ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۵میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۴۱۰میلیو...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:111 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۱۳ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۶میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۸۰۸میلیو...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:104 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۹۶ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۵میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میلیارد...

🏘 مغازه فروشی🟡🟡🟡🟡🟡🟡 کد: 105 منطقه: پاسداران متراژ: ۱۶متر قیمت هرمتر: قیمت کل: یک میلیارد وضعیت سند: عادی امتیازات: برق و تلفن مجزا_ گاز و آب...

ویژه
بهادر بیگی روبروی شیرینی نجومی
دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:77 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۰۵ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۳۶۵میلیون...

دو خوابه

🏡کد:18 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه: 🔴متری:۱۷میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۷۰۰میلیون...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:512 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۳ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۱۲میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۹۷۵میل...

کوچه حاتمی دو خوابه / طبقه دوم
کوچه حسنی حلم. دو خوابه / طبقه دوم
خیابان کرمانشاه 12 متری لاله دو خوابه / طبقه اول