خرید املاک در میدان معلم ساری

طبقه چهارم
خیابان دانش چهار خوابه / طبقه چهارم
کوچه کاظمی سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
خیابان قائم ابتدای قائم دو خوابه / طبقه چهارم
کوچه کاظمی سه خوابه / طبقه دوم
بلوار پرستار سه خوابه / طبقه اول
خیابان معلم , کوچه ضیایی طبقه چهارم
طبقه دوم
خیابان معلم دو خوابه / طبقه دوم
محدوده قائم سه خوابه
محدوده بلوار پرستار سه خوابه
طبقه اول