خرید املاک در میدان معلم ساری

سه خوابه / طبقه اول
کوچه استاندارد دو خوابه / طبقه سوم
بلوار پرستار
محدوده بلوار پرستار
رو به رو مخابرات
طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم
محدوده مخابرات
بلوار پرستار،قائم8 دو خوابه / طبقه سوم
طبقه چهارم