خرید املاک در میدان مادر بابل

بلوار مادر دو خوابه / طبقه اول
محدوده شهاب نیا سه خوابه / طبقه دوم
خیابان ضرابپوری سه خوابه
بلوار مادر دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم