خرید املاک در میدان مادر بابل

بلوار مادر دو خوابه / طبقه اول

چشم اندازعالی پنت هوس

محدوده شهاب نیا سه خوابه / طبقه دوم

دومستر یک دست شیرالات ۴تکه نمارومی پنجره دوجداره صفر تحویلی

بلوار مادر دو خوابه / طبقه اول

کد 1-2324 سند اعیان سقف کاذب گرمایش مرکزی طبقه 3 قیمت تقریبی محدوده 200میلیون

خیابان ضرابپوری سه خوابه

کد 1-2335 مطبخ سقف کاذب قیمت تقریبی محدوده 518-470

سه خوابه / طبقه دوم

کد 1-2019 سقف کاذب ، مطبخ