خرید املاک در میدان لادن مشهد

فروش ویلایی ۵۰۰ متری مشهد - لادن۱۲ کد ملک : ۱۸۹۳۷۸

فروش ویلایی ۹۹ متری مشهد - لادن ۱۴ کد ملک : ۱۸۷۱۸۶ مبلغ فروش : ۳۸۰ تومان

فروش ویلایی ۹۰ متری مشهد - لادن ۲۰ مبلغ فروش : ۱/۵۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۲۵ متری مشهد - لادن ۴۲ کد ملک : ۱۸۳۷۵۱ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۲۸ متری مشهد - لادن ۱۷ کد ملک : ۱۸۳۴۶۶ مبلغ فروش : ۵/۷ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۸۰ متری مشهد - لادن ۲۵ گلدیس ۱۶ کد ملک : ۱۸۲۷۵۷ مبلغ فروش : ۷۹۵ میلیون تومان

فروش ویلایی ۲۰۲ متری مشهد - لادن۴۴ کد ملک : ۱۸۲۵۸۷ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری مشهد - لادن حافظیه ۱۱ کد ملک : ۱۸۱۶۱۱ مبلغ فروش : ۸۲۵ میلیون تومان