خرید املاک در میدان فلسطین همدان

میدان فلسطین پشت دانشکده دندانپزشکی طبقه پنجم
پشت فروشگاه رفاه یک خوابه / طبقه دوم

کدملک:87 قیمت هرمتر:3 میلیون و300 فول امکانات کاغذدیواری

سه خوابه / طبقه پنجم

دوبلکس طبقات چهار و پنجم

میدان فلسطین دو خوابه

نما: معمولی

پشت فروشگاه رفاه یک خوابه / طبقه دوم

کدملک:87 قیمت هرمتر:3/300/000 فول امکانات