خرید املاک در میدان عمار همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4748 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 540میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦...

سه خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4184 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 170 💰قیمت کل: 1میلیارد و 326 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4185 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 94 💰قیمت کل: 752 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 10واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4189 📌منطقه: عمار 📏متراژ: 107 💰قیمت کل: 823 میلیون و 900 تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12و...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4075 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 95 💰قیمت کل: 950 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد:5082 📌منطقه: عمار 📏متراژ: 102 💰قیمت کل: 816 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه دوم، دو...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4068 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه6 واحد...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4068 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 400 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4021 📌منطقه: عمار 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 1میلیارد و 32میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10 میلیون و 750 هزار تومان 📦امکانات: 7طبق...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1442 📌منطقه: میدان عمار 📏متراژ: 270 💰قیمت کل: 3 میلیارد میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: یک طبقه با...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3913 📌منطقه: عمار 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 584 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه...

دو خوابه

فروش:اپارتمان ?کد:۳۷۱۴ ?منطقه:عمار ?متراژ:۱۱۵ ?قیمت کل:یک میلیاردو یکصد میلیون تومان ?قیمت هر متر: ?امکانات: اپارتمان۱۱۵متری.دوخواب کولر.کم...

طبقه دوم

فروش: اپارتمان ?کد:۳۷۰۶ ?منطقه:عمار ?متراژ:۱۰۰ ?قیمت کل:۷۵۰میلیون ?قیمت هر متر: ۷میلیون و۵۰۰هزار تومان ?امکانات: ۱۰۰متری .طبقه دوم .کف سرامی...

دو خوابه

فروش:اپارتمان ?کد:۳۷۱۴ ?منطقه:عمار ?متراژ:۱۱۵ ?قیمت کل:یک میلیاردو میلیون ?قیمت هر متر:_ ?امکانات: اپارتمان۱۱۵متری.دوخواب کولر.کمددیواری.کا...

یک خوابه / طبقه سوم

?کد:59 ?آپارتمان فروشی:عمار ?متراژ:60.5 ?متری:4میلیون و300هزار ?قیمت کل:260میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:9 ?طبقه:3 ?سال ساخت:81 ?ام...