خرید املاک در میدان صیادشیرازی مشهد

سه خوابه / طبقه سوم

فروش ویلایی ۱۱۵ متری مشهد - صیاد۵۳ کد ملک : ۱۹۳۳۶۹ مبلغ فروش : ۲/۵ میلیارد تومان

پشت حاشیه پیروزی دو خوابه / طبقه چهارم

سه سال ساخت،صیاد،پشت حاشیه پیروزی متراژ ۹۰ ساخت ۱۳۹۵ اتاق ۲ قیمت کل ۱٫۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت هر متر ۱۶٫۲۲۲٫۰۰۰ تومان طبقه4 ویژگی ه...

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - صیاد ۱۷ کد ملک : ۱۸۲۸۶۳ مبلغ فروش : ۲/۵۶۱ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۰۴ متری مشهد - صیاد ۶۱ کد ملک : ۱۸۲۷۳۵ مبلغ فروش : ۱/۵۰۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۹۰ متری مشهد - صیاد۵۲ کد ملک : ۱۸۲۵۴۵ مبلغ فروش : ۴۵۰ میلیون تومان

فروش ویلایی ۳۴۰ متری مشهد - صیاد۵۷ کد ملک : ۱۸۲۵۶۲ مبلغ فروش : ۶/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - صیاد ۴۸ کد ملک : ۱۸۲۶۴۹ مبلغ فروش : ۶/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۳۴۰ متری مشهد - صیاد۵۷ کد ملک : ۱۸۲۵۶۲ مبلغ فروش : ۶/۷ میلیارد تومان

فروش مغازه ۴۷ متری مشهد - مجتمع وصال کد ملک : ۱۸۱۸۴۱ مبلغ فروش : ۲/۳۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۴۳۶ متری مشهد - صیاد ۱۴ کد ملک : ۱۷۹۹۴۵ مبلغ فروش : ۱۶/۵ میلیارد تومان

فروش مغازه ۲۰ متری مشهد - الماس شرق طبقه ۲ کد ملک : ۱۷۹۸۸۷ مبلغ فروش : ۳۰۰ میلیون تومان