خرید املاک در میدان صدف آمل

خیابان امام رضا

کد ملک:888 متری 1.700.000میلیون ۱۲/۵متر بر کوچه ۶ متری