خرید املاک در میدان شهید مفتح همدان

بلوارجهانیان مجتمع اداری پردیس

#همدان فروش واحد تجاری اداری یک واحد تجاری اداری به متراژ۵۰مترباامکانات کامل وچشم اندازعالی واقع درمیدان مفتح بلوارجهانیان مجتمع ادار...