خرید املاک در میدان شهدا همدان

خیابان اراک فلکه چاپارخانه

فروش: مغازه 🔘کد: 8193 📌منطقه: فلکه چاپارخانه 📏متراژ: 32 💰قیمت کل: 320 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: برق 3 فاز و گاز...

خیابان 17 شهریور فلکه چپارخانه

?کد:3029 ⚪️مغازه فروشی:فلکه چپارخانه.خیابان هفده شهریور ⚪️متراژ:32 ⚪️قیمت هر متر:10میلیون ⚪️قیمت کل: 320میلیون ⚪️توضیحات:در حال حاضر تراشکاری است...

فلکه چاپارخانه

?کد:3019 ⚪️مغازه فروشی:فلکه چاپارخانه ⚪️متراژ:53 ⚪️قیمت هر متر:15میلیون ⚪️قیمت کل: 795میلیون ⚪️امکانات و امتیازات:آب.برق. گاز.تلفن. انباری. جنوبی...

?کد:1140 ?ملک(( ویلایی)) فروشی:شهدا ?متراژ:212 ?زیربنا:2میلیون و 500 ?متری: ?قیمت کل:480میلیون ?توضیحات:پروانه ساخت. مجوزشهرداری. 560مترمجوزساخت...

خیابان فرخ سرشت دو خوابه

?کد:1053 ?ملک فروشی:فرخ سرشت ?متراژ:245 ?زیربنا:225 ?متری:1میلیون و800هزار ?قیمت کل:420میلیون ?چندطبقه:1.5 ?چند واحد:2 ?چندخواب:2 ?سال ساخت:7...

خیابان 17 شهریور طبقه سوم

کدملک:48 قیمت هرمتر:3/100/000 فول امکانات رنگ شده گرمایشی بخاری

شهدا یک خوابه / طبقه چهارم

کد:8 آپارتمان فروشی:میدان شهدا متراژ:55 متری:3میلیون و800هزار قیمت کل:210میلیون چندخواب:1 چندطبقه:5 چند واحد:9 طبقه:4 سال ساخت:97 امکانات:پا...

خیابان فرخ سرشت

کدملک:1090 قیمت هرمتر:1 میلیون و800 هزار تومان 1 ونیم طبقه 2 واحدی بازسازی شده و قابل سکونت دوکله

خیابان فرخ سرشت دو خوابه / طبقه دوم

کد:15 آپارتمان فروشی:شهدافرخ سرشت متراژ:83 متری:3میلیون و200هزار قیمت کل:265میلیون چندخواب:2 چندطبقه:4 چند واحد:4 طبقه:2 سال ساخت:97 امکانات...

محوطه خیابان خضریان

106 متر تجاری دارای امکانات کامل ولوکس