خرید املاک در ساری

4
میدان شهدا , بلوار طالقانی طبقه چهارم
میدان شهدا , خیابان توانبخشی
میدان شهدا , خیابان توانبخشی طبقه دوم
میدان شهدا , محدوده باغ سنگ
میدان شهدا , خیابان خیام

خانه 170 متری در میدان شهدا ساری

کد آگهی 55197
میدان شهدا , محدوده باغ سنگ طبقه چهارم
میدان شهدا , خیابان پیام نور
میدان شهدا , خیابان پیام نور طبقه دوم
میدان شهدا , خیابان پیام نور
میدان شهدا , خیابان مدرس