خرید املاک در میدان شهدا ساری

محدوده قائم سه خوابه / طبقه دوم
محدوده قائم سه خوابه / طبقه اول
خیابان توانبخشی
بلوار طالقانی طبقه اول
4
بلوار طالقانی سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان توانبخشی دو خوابه
خیابان توانبخشی دو خوابه / طبقه دوم
محدوده باغ سنگ
خیابان خیام
محدوده باغ سنگ طبقه چهارم