خرید املاک در میدان سلمان فارسی ساری

طبقه اول
طبقه چهارم
طبقه دوم
طبقه اول
کوچه متقی دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده پیروزی
خیابان پیروزی سه خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
طبقه هفتم