خرید املاک در میدان دوم حمزه کلا بابل

محوطه توحید
محوطه توحید خیابان بسیج دو خوابه / طبقه دوم
محوطه توحید دو خوابه / طبقه اول
5
محوطه توحید خیابان بسیج دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ولیعصر خیابان شهرک دانش سه خوابه
خیابان بسیج دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه