خرید املاک در ساری

4

خانه 195 متری در میدان خزر ساری

کد آگهی 60758
میدان خزر , محدوده گلستان1 طبقه چهارم
میدان خزر , بلوارخزر طبقه سوم
4
میدان خزر , بلوار خزر
میدان خزر , بلوار خزر طبقه دوم
میدان خزر , بلوار خزر طبقه دوم
میدان خزر , بلوار خزر
میدان خزر , بلوار خزر
میدان خزر , بلوار خزر
میدان خزر , خیابان مدرس
میدان خزر , بلوار خزر