خرید املاک در میدان خزر ساری

جاده فرح آباد
بلوار خزر،کوی برق دو خوابه / طبقه اول
4
سه خوابه / طبقه دوم
3
محدوده بلوار خزر
بلوارخزر سه خوابه
بلوارخزر،کوچه بهار
محدوده بلوارخزر طبقه اول
محدوده بلوار خزر