خرید املاک در میدان جهاد بابل

محدوده اوقاف دو خوابه / طبقه سوم

کد1-2328 4تابلوک

محوطه اوقاف اندیشه دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1_2094

محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه سوم

كد آژانس ١-١٨٣٧ گرمایش شومينه و بخاري

محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه دوم

کد آژانس 1-1870 9واحد طبقه 2و3 به فروش میرسد تحویل 97/5

کد 65 سند اعیان قیمت متری3600000تومان