خرید املاک در میدان انقلاب بابل

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه چهارم

كد آژانس ١-١٩٣٢ ٩واحد سند حلال احمري قيمت تقريبي ٢٤٠-٢٢٥ ميليون

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه دوم

کد آژانس 1_2170

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-2167 سند هلال احمری

محوطه فارابی دو خوابه

کد آژانس 1-2156 طبقات موجود سند هلال احمری 3ماه دیگه تحویل مطبخ ، سقف کاذب

محوطه فارابی سه خوابه

کد آژانس 1-2156 طبقات موجود سند هلال احمری 3ماه دیگه تحویل مطبخ ، سقف کاذب

محوطه فارابی یک خوابه / طبقه سوم

كد آژانس ١-٢١٣٠ ٤ واحد

پشت پارک نوشیروانی سه خوابه / طبقه اول

کد آژانس 1-1853 طبقه 1 و 3 به فروش میرسد مطبخ ، سقف کاذب

محوطه فارابی سه خوابه

کد 1-2086 12تا بلوک سند حلال احمری سقف کاذب ، 3 تا تراس 15 میلیون وام مهر مستاجر 45 میلیون رهن با ماهی 150 تومن

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-1894 سند حلال احمری بازسازی شده

محوطه پارک نوشیروانی دو خوابه / طبقه اول

کد آژانس 1-1999 فروش آپارتمان با قابلیت تجاری مطبخ درب ورودی جدا و مستقل از واحد هایی دیگه 5واحد

محوطه بهزاد و فارابی دو خوابه / طبقه سوم

کد 1-1964 سند حلال احمری

محوطه پارک نوشیروانی خیابان مهرگان دو خوابه / طبقه چهارم

کد 1-2002 مستاجر ماهی با رهن 5 میلیون و 350 اجاره تا اخر تیر ماه قیمت تقریبی محدوده 82-73میلیون

محوطه فارابی دو خوابه / طبقه دوم

کد 1-2023 سند حلال احمری سقف کاذب 30میلیون رهن 50میلیون وام با ماهی 920 هزار تومان

محوطه پارک نوشیروانی سه خوابه / طبقه اول

كد آژانس ١-١٩١٠ قيمت مناسب داراي آينده بسيار عالي طبقه. ١-٢-٣ به فروش میرسد سند حلال احمري تحويل ٤/٩٧ امكانات تمام فول و به روز ٣خواب مستر

محوطه پارک نوشیروانی سه خوابه

كد آژانس ١-٢٠٦٤ طبقات موجود تحويل ٣/٩٨ امكانات تمام فول و به روز