خرید املاک در میدان امام خمینی ساری

دو خوابه
محدوده پارک آفتاب طبقه پنجم
4
محدوده بعثت سه خوابه / طبقه سوم
محدوده بعثت
بلوارعسگری محمدیان
محدوده جاده جویبار
خیابان بعثت
بلوار آزادی دو خوابه
خیابان بعثت طبقه اول
خیابان جام جم