خرید املاک در ساری

میدان امام خمینی , بلوارعسگری محمدیان
میدان امام خمینی , محدوده جاده جویبار
میدان امام خمینی , خیابان بعثت
میدان امام خمینی , بلوار آزادی
میدان امام خمینی , خیابان بعثت طبقه اول
میدان امام خمینی , خیابان جام جم
میدان امام خمینی , خیابان جام جم طبقه چهارم
1
میدان امام خمینی , بلوار آزادی روبروی عمارت شهرداری
میدان امام خمینی , محدوده انتهای خیابان 22بهمن کوچه حافظ7
1
میدان امام خمینی , بلوار پاسداران محدوده کوی پاسدار