خرید املاک در میدان امام خمینی ساری

بلوار جام جم , خیابان گلستان طبقه سوم
محدوده گلستان طبقه سوم
دو خوابه / طبقه سوم
شهرک ارم پردیس
خیابان بعثت سه خوابه / طبقه دوم
بلوار آزادی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان بعثت بعثت 4 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان بعثت دو خوابه / طبقه دوم
بلوار جام جم
خیابان 22 بهمن
خیابان بعثت سه خوابه / طبقه دوم
بلوار آزادی طبقه اول
روبروی پارک آفتاب دو خوابه / طبقه اول
محدوده آزادی سه خوابه / طبقه دوم
محدوده نهضت طبقه اول