خرید املاک در میانه

خیابان کشاورزان دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2262 آدرس ملک : خیابان كشاورزان ❓متراژ : ١٠٠ متر مربع ? قیمت : ٤٥٠ میلیون تومان سن بنا ? : ٥ سال ?...

خیابان آزادگان جنوبی دو خوابه / طبقه سوم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2257 آدرس ملک : ازادگان جنوبی ❓متراژ : ٩٠ متر مربع ? قیمت : ٣١٠ میلیون تومان سن بنا ? : ٧ سا...

خیابان بانک ملی سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2239 آدرس ملک : خیابان بانك ملی (كوچه شهید مرتضوی ) ❓متراژ : ١٧٥ متر مربع ? قیمت : ٣/٥٠٠ میلیون متر...

اول نوراییان سه خوابه

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2229 آدرس ملک : خیابان پرستار ( اول نوراییان) ❓متراژ : ١٤٥ متر مربع ? قیمت : ٥٨٠ سن بنا ? : ٠سال...

#فروش_ ویلایی کد آگهی 2318 آدرس ملک : خیابان بهداری (كوچه شهید صفی خانی) ❓متراژ : ١٣٠ متر مربع ? قیمت : ٤١٠ میلیون توم...

بعددانشگاه دو خوابه

#فروش_ ویلایی کد آگهی 2315 آدرس ملک : جاده ترانزیت بعد دانشگاه ( كوچه درختی) ❓متراژ : ١٨٠ متر مربع ? قیمت : ٣٢٠میلیون...

خیابان مطهری روبه روی پارک فرهنگیان سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2314 آدرس ملک : خیابان مطهری ( رو به روی پارك فرهنگیان) ❓متراژ : ١٣٥ متر مربع ? قیمت : ٧٣٠میلیو...

خیابان خیام شمالی طبقه هشتم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2311 آدرس ملک : خیام شمالی ( برج دامپزشكان) ❓متراژ : ١١٣/٨٠ متر مربع ? قیمت : ٤٣٠ میلیون تومان...

خیابان شهید بهشتی

#فروش_ ویلایی کد آگهی 2304 آدرس ملک : خیابان بهشتی (كوچه كاظم خانی) ❓متراژ : ١٠٢ متر مربع ? قیمت : ١٦٠ میلیون تومان...

خیابان آتش نشانی دو خوابه

#فروش_ ویلایی کد آگهی 2292 آدرس ملک : خیابان اتش نشانی ( كوچه ازمكان) ❓متراژ : ١٣٥ متر مربع ? قیمت : ٢٠٥ میلیون تومان...

کوی سعدی دو خوابه

#فروش_ ویلایی کد آگهی 2291 آدرس ملک : شهرك اندیشه ( كوی سعدی) ❓متراژ : ١٦٨ متر مربع ? قیمت : ٣٨٠ میلیون تومان سن بنا...

خیابان خیام شمالی طبقه دوم

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2290 آدرس ملک : خیام شمالی (برج دامپزشكان) ❓متراژ : ١١٤ متر مربع ? قیمت : ٣٩٠میلیون تومان سن...

خیابان اصلی 45 متری دو خوابه

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2279 آدرس ملک : شهرك اندیشه (خیابان اصلی ٤٥ متری) ❓متراژ : ٨٣ متر مربع ? قیمت : ٢١٠ میلیون تومان...

زمین های نیروی انتظامی

?#فروش_ زمین کد آگهی 2278 آدرس ملک : شهرك اندیشه ( زمین های نیروی انتظامی) ❓متراژ : ٢٠٠متر مربع ? قیمت : ٣٠٠ میلیون توما...

فاز اول دو خوابه

#فروش_ اپارتمان کد آگهی 2277 آدرس ملک : كوی پزشكان ( فاز اول) ❓متراژ : ٩٦ متر مربع ? قیمت : ٣٢٠ میلیون تومان سن بنا ?...