خرید املاک در میانه

سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2880 آدرس ملک : معلم شمالی ( خیابان شهید صمد نظری ) :متراژ : ١٠٠ متر مربع : قیمت : ٧٥٠ میلیون تومان س...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2879 آدرس ملک : معلم شمالی ( خیابان شهید صمد نظری ) :متراژ : ١٩٠ متر مربع : قیمت : شش میلیون تومان قی...

یک خوابه / طبقه اول

#فوش_اپارتمان کد آگهی 2878 آدرس ملک : خیابان پرستار :متراژ : ٦٠ متر مربع قیمت : ٢٦٠ میلیون تومان سن بنا 🏗 : ١٤ سال : تو...

خیابان خیام شمالی دو خوابه / طبقه دوازدهم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2875 آدرس ملک : خیام شمالی ( مجتمع دامپزشكان ) :متراژ : ١١٥ متر مربع : قیمت : ٥٢٢ میلیون تومان سن بن...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2873 آدرس ملک : كوی كارمندان بهداری ( امین ٤ ) :متراژ : ٧٨ متر مربع : قیمت : ٢٧٥ میلیون تومان سن بنا...

سه خوابه

#فروش_تجاری_مسكونی کد آگهی 2872 آدرس ملک : مابین تقاطع فرمانداری و میدان معلم :متراژ : ٣٦٠ متر مربع : قیمت : هفت میلیارد و پانصد میلیون...

#فروش_كلنگی کد آگهی 2871 آدرس ملک : سه راهی فرهنگیان ( كوچه شهید جروقی ) :متراژ : ٢٥٣ متر مربع : قیمت : یك میلیارد و ششصت...

#فروش_كلنگی کد آگهی 2876 آدرس ملک : خیابان امام خمینی ( ره ) ( بالاتر از بانك ملی نرسیده به چهارراه ازادی ) :متراژ : ٤٠٠ متر...

#فروش_كارخانه کد آگهی 2870 آدرس ملک : راه اهن ( ابتدای جاده سیلو ) :متراژ : ٣٠٠٠ متر مربع قیمت : قابل مذاكره سن بنا 🏗 : -...

:#فروش_زمین کد آگهی 2869 آدرس ملک : شهرك گلشهر ( ساحلی ) :متراژ : ٢٠٠ متر مربع : قیمت : هر كدام ١١٥ میلیون تومان سن بنا 🏗 : -...

#فروش_تجاری کد آگهی 2868 آدرس ملک : شهرك امام خمینی ( ره ) :متراژ : ٩٨ متر مربع : قیمت : ٣٥٠ میلیون تومان سن بنا 🏗 : - س...

خیابان مطهری دو خوابه / طبقه اول

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2867 آدرس ملک : خیابان مطهری فرهنگیان ( كوچه سعادت ) متراژ : ١٢٥ متر مربع : قیمت : ٨١٢ میلیون تومان س...

سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2864 آدرس ملک : فرهنگیان جنوبی :متراژ : ١٧٥ متر مربع : قیمت : یك میلیارد و چهارصد میلیون تومان سن بن...

خیابان کشاورزان سه خوابه / طبقه سوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2863 آدرس ملک : خیابان كشاورزان :متراژ : ١٧٥ متر مربع قیمت : یك میلیارد و صد و چهل میلیون تومان...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_اپارتمان کد آگهی 2861 آدرس ملک : سراسیاب ( كوچه شهید احسانی ) :متراژ : ١٦٠ متر مربع : قیمت : ٨٨٠ میلیون تومان سن بنا 🏗...