خرید املاک در مهدی آباد بابل

محوطه اوشیب دو خوابه / طبقه دوم

سند ملک با 20 میلیون تومان وام 4 درصدی طبقه 2 و 4 قیمت فروش طبقه دوم 153 میلیون تومان قیمت فروش طبقه چهارم 162 میلیون تومان

بر۱۰متری،سندمالکیت،کاربری تجاری