خرید املاک در مهدیه همدان

حق گویان دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مهدیه حق گویان قیمت کل: 336,000,000 تومان متراژ واحد: 56 تعداد خواب: 2 کف پوش: سرامیک تعداد طبقات: 3 واقع در طبقه: 1 تعدادكل وا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4447 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 81 💰قیمت کل: 610 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و530هزار تومان 📦ا...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: مغازه 🔘کد: 8228 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 17 💰قیمت کل: 700میلیون تومان 📦امکانات: کف سرامیک، در معمولی، ملکیت سندتجا...

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:766 🔴آپارتمان فروشی:مهدیه 🔴متراژ:140 🔴متری:7میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:1میلیاردو50میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:1 🔴سال سا...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4173 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 180 💰قیمت کل: 2میلیارد و 12میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، ط...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1494 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 240 💰قیمت کل:2میلیارد و 900 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 2/5طبقه، کو...

یک خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4099 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 63 💰قیمت کل: 504 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 6واحد، طبقه اول، یک...

چهار خوابه

🏡کد:1157 🔵ملک فروشی:مهدیه 🔵متراژ:240 🔵زیربنا:380 🔵متری:12میلیون 🔵قیمت کل:2میلیاردو900میلیون 🔵چندطبقه:3 🔵چند واحد:3 🔵چندخواب:4 🔵سال ساخت:77 🔵...

چهار خوابه

🏡کد:1157 🔵ملک فروشی:مهدیه 🔵متراژ:240 🔵زیربنا:380 🔵متری:12میلیون 🔵قیمت کل:2میلیاردو900میلیون 🔵چندطبقه:3 🔵چند واحد:3 🔵چندخواب:4 🔵سال ساخت:77 🔵...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:700 🔴آپارتمان فروشی:مهدیه 🔴متراژ:76 🔴متری:8میلیون 🔴قیمت کل:608میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:83 🔴امکانات:بخا...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:696 🔴آپارتمان فروشی:مهدیه 🔴متراژ:91 🔴متری:8میلیون و 500 🔴قیمت کل:773میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:11 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:90 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4064 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 91 💰قیمت کل: 773 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد،...

سه خوابه / طبقه سوم

🏡کد:692 🔴آپارتمان فروشی:مهدیه 🔴متراژ:115 🔴متری:10میلیون 🔴قیمت کل:1میلیارد و 150میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:15 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:97...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4022 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ: 135 💰قیمت کل: 1میلیارد و 147میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه...

خیابان حق گویان دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:583 🔴آپارتمان فروشی:حقگویان 🔴متراژ:85 🔴متری:7میلیون و 200 🔴قیمت کل:610میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:92 🔴ام...