خرید املاک در مهدیه همدان

ویژه

آپارتمان 55 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015423 🏬#فروش_آپارتمان_بین800تا900میلیون_مهدیه 💰قیمت : 825,000,000 تومان 📐 متراژ : 55 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه...

آپارتمان 92 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015334 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,564,000,000 تومان 📐 متراژ : 92 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #...

آپارتمان 110 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015422 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_ونیم_تا2میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,700,000,000 تومان 📐 متراژ : 110 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

آپارتمان 66 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5533 📌منطقه: مهدیه 📏متراژ:66 💰قیمت کل:825ملیون تومان 💵قیمت هر متر:12ملیون 500هزار تومان 📦امکان...

🆔کد پیگیری : 10012373 🏕#فروش_زمین_مهدیه 💰 قیمت : 6,200,000,000 تومان 📐مساحت : 312 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت : شمالی

خانه 264 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

مغازه 240 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10013609 🛠#فروش_مغازه_بیشتراز5میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 22,500,000,000 تومان 📐 متراژ : 240 متر 🌍 منطقه : #مهدیه 🏖 امکانات : گاز شهری، با...

خانه 278 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015393 🏠#فروش_خانه_بیشتراز5میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 20,850,000,000 تومان 📐مساحت : 278 💬نوع کاربری : #مسکونی_تجاری 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄...

آپارتمان 140 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015176 🏬#فروش_آپارتمان_بین2ونیم_تا3میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 2,660,000,000 تومان 📐 متراژ : 140 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مه...

آپارتمان 88 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015182 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,276,000,000 تومان 📐 متراژ : 88 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

آپارتمان 114 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10014822 🏬#فروش_آپارتمان_بین2تا2ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 2,052,000,000 تومان 📐 متراژ : 114 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مه...

آپارتمان 85 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015344 🏬#فروش_آپارتمان_بین_یک_تایک_ونیم_میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 1,360,000,000 تومان 📐 متراژ : 85 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه :...

آپارتمان 122 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید
مهدیه

کد 7

خانه 210 متری در مهدیه همدان

آگهی جدید

🆔کد پیگیری : 10015294 🏠#فروش_خانه_بیشتراز5میلیارد_مهدیه 💰قیمت : 6,000,000,000 تومان 📐مساحت : 210 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه : #مهدیه 🌄موقعیت...