خرید املاک در منوچهری همدان

طبقه سوم

کد1117 🏡فروش :اپارتمان 💫منطقه : منوچهری 💫متراژ: 60 💫قیمت:متری4500 💫مشخصات: تعداد طبقه 5تعداد واحد5/طبقه سوم پارکینگ انباری اسانسور ساخت : 13...

دو خوابه

کد:1178 🏡فروش :اپارتمان 💫منطقه : منوچهری 💫متراژ: 90 💫قیمت:متری 4500 💫مشخصات: تعداد طبقه 4 تعداد واحد4دوخواب ساخت 1389 💫امکانات: دارای انبار...

دو خوابه / طبقه سوم

‌کد:1167 ?فروش :اپارتمان ?منطقه : منوچهری ?متراژ: 100 ?قیمت:متری 4500 ?مشخصات: تعداد طبقه 4 تعداد واحد4دو خواب ساخت 1394 ?امکانات: دارای ان...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:629 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:94 🔴متری:2میلیون و 300 🔴قیمت کل:220میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:95

کد:1124 ?فروش :خانه حیاط دار ?منطقه : منوچهری ?متراژ: 120 ?قیمت:متری 4 ?مشخصات: دو طبقه ساخت 1380 ?امکانات: دارای انباری پارکینگ باز سازی شد...

کد:1151 ?فروش :خانه حیاط دار ?منطقه : منوچهری ?متراژ: 100 ?قیمت:متری 4 ?مشخصات: 2 طبقه ساخت 1387 ?امکانات: دارای انباری پارکینگ باز سازی...

منوچهری یک خوابه

کد:1117 ملک فروشی:منوچهری متراژ:160 زیربنا:110 متری:1میلیون و900 قیمت کل:310میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:1 سال ساخت:70 امکانات:فول مع...

یک خوابه / طبقه سوم

کدملک:431 قیمت متری:1 میلیون و150 هزار سندعادی

یک خوابه

کدملک:1117 قیمت متری:1 میلیون و900 هزار فول معمولی بازسازی شده

یک خوابه

کد: A 302 دو و نیم طبقه طبقه اول 100 متر یک خوابه طبقه ی دوم 100 متر دو خوابه خرپشتی 50 متر شمالی بخاری کولر آبی

منوچهری دو خوابه

کد:1142 ملک فروشی:منوچهری متراژ:115 زیربنا:90 متری:2میلیون و700 قیمت کل:250میلیون چندطبقه:1 چند واحد:1 چندخواب:2 سال ساخت:96 امکانات:سندعادی...

منوچهری

کد:1116 ملک فروشی:منوچهری متراژ:160 زیربنا:180 متری:2میلیون و600 قیمت کل:420میلیون چندطبقه:2 چند واحد:2 سال ساخت:70 امکانات :فول معمولی بازسا...

دو خوابه

کدملک:1142 قیمت متری:2 میلیون و700 هزار سندعادی فول معمولی

کدملک:1116 قیمت متری:2 میلیون و600 فول معمولی بازسازی شده

محدوده انتهای منوچهری

سه بر سندعادی تجاری امتیازات همه جدا ارتفاع سقف ۳/5 متر دارای سرویس بهداشتی موقعیت بسیار عالی