خرید املاک در منوچهری همدان

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳از همکف 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴وا...

خانه 110 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
یک خوابه / طبقه همکف

🏡کد:1013 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۱۰ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۵متر ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳از همکف 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴وا...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:177 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۲۰میلیون 🔴وام: 🔴سن...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:177 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۲۰میلیون 🔴وام: 🔴سن...

خانه 170 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
دو خوابه

🏡کد:1042 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۷۰ 🔵زیربنا:۱۶۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۲ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۸...

خانه 170 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
دو خوابه

🏡کد:232 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۷۰ 🔵زیربنا:۱۶۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۲ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۸...

خانه 170 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
یک خوابه

🏡کد:1001 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۷۰ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۰متر ⭕️موقعیت:دوبحر ⭕️گرمایش:ابگرمکن 🔵متر...

خانه 170 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
دو خوابه

🏡کد:232 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۷۰ 🔵زیربنا:۱۶۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۲ ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۸...

خانه 120 متری در منوچهری همدان

6 ماه قبل
اول خیابان صفوی

خانه ویلایی تمیز .بازسازی شده .سند قولنامه ای اول کوچه صفوی. فروش یامعاوضه با اپارتمان 100متری

خانه 110 متری در منوچهری همدان

4 ماه قبل
یک خوابه / طبقه همکف

🏡کد:203 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۱۰ 🔵زیربنا:۱۰۰ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۵متر ⭕️موقعیت: ⭕️گرمایش:بخاری 🔵متراژکوچه:۶...

📂 نوع فایل: فروش 📂 نوع ملک: زمین مسکونی 📂 نوع کاربری: مسکونی ، 📂 منطقه: همدان - خیابان ستاره

خانه 170 متری در منوچهری همدان

5 ماه قبل
یک خوابه

🏡کد:189 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:منوچهری 🔵متراژ:۱۷۰ 🔵زیربنا:۸۵ 🔵چندطبقه:۲ 🔵موقعیت:شمالی جنوبی 🔵برملک:۱۰متر ⭕️موقعیت:دوبحر ⭕️گرمایش:ابگرمکن 🔵مترا...