خرید املاک در ملکار نوشهر

ویلا 285 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
سه خوابه

#كد1206👆👆 #فروش_ویلادوبلكس #نوشهرحومه_ملكار مساحت زمین٢٨٥ مساحت بنا٢٢٠ سند شش دانگ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر محصور شده ویلا به...

ویلا 320 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
چهار خوابه

#كد1211 #فروش_ویلاخوش_نقشه #نوشهرملكار مساحت زمین٣٢٠ مساحت بنا٢٥٠ داخل شهرك کنتوراب برق گازنصب میباشد ٤خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی ت...

ویلا 315 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
سه خوابه

#كد1212 #فروش_ویلا٢٤٠متری #نوشهردهكده_سبزملكار مساحت زمین٣١٥ مساحت بنا٢٤٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر داخل مجتمع ویلایی تهرانی نش...

ویلا 250 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
سه خوابه

#كد1256 #فروش_ویلا٢٣٠متری_شهركی #نوشهرملكار مساحت زمین٢٥٠ مساحت بنا٢٣٠ جواز ساخت کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه همراه با نگهبانی ویلا...

ویلا 600 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
مازندران نوشهر دهکده سبز ملکار سه خوابه

#كد1269👆👆 #فروش_ویلا٦٠٠مترمدرن استخردار #نوشهردهكده_سبزملكار مساحت زمین٦٠٠ مساحت بنا٣٨٠ ١٣٠متر روف گاردن سند مالكیت پروانه ساخت کنتوراب ب...

ویلا 260 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
مازندران نوشهر ملکار سه خوابه

#كد1286👆👆 #فروش_ویلامدرن٢٣٠متری #نوشهرملكار شهرك مساحت زمین٢٦٠ مساحت بنا٢٣٠ ١١٠متر روف گاردن سند مالكیت پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میب...

ویژه

ویلا 200 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
دو خوابه

ویلا 370 متری در ملکار نوشهر

آگهی جدید
سه خوابه

توجه:قیمت ذکر شده پیش پرداخت می باشد ویلا های زیر قیمت را از ما بخواهید تجربه ما نشان کیفیت ماست توجه کنید که فایل ها و قیمت ها کاملا واقعی می باشن...

ویلا 260 متری در ملکار نوشهر

1 ماه قبل
سه خوابه

ویلا 280 متری در ملکار نوشهر

1 ماه قبل
سه خوابه

ویلا 280 متری در ملکار نوشهر

4 هفته قبل
مازندران نوشهر ملکار سه خوابه

#كد1285👆👆 #فروش_ویلانمارومی٢٢٠متری ملكار #نوشهرملكار مساحت زمین٢٨٠ مساحت بنا٢٢٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر ویلا به صورت دوبل...

ویلا 260 متری در ملکار نوشهر

4 هفته قبل
مازندران نوشهر ملکار شهرک سه خوابه

#كد1286👆👆 #فروش_ویلامدرن٢٣٠متری #نوشهرملكار شهرك مساحت زمین٢٦٠ مساحت بنا٢٣٠ ١١٠متر روف گاردن سند مالكیت پروانه ساخت کنتوراب برق گازنصب میب...

ویلا 356 متری در ملکار نوشهر

1 ماه قبل
مازندران نوشهر سیسنگان_ملکار سه خوابه

#كد1268👆👆 #فروش_ویلا٣٥٦متری دوبلكس #نوشهرسیسنگان ملكار مساحت زمین٣٥٦ مساحت بنا٢٤٠ سند مالكیت شهركی_سایت نگهبانی٢٤ساعته کنتوراب برق گازنصب میب...

ویلا 600 متری در ملکار نوشهر

1 ماه قبل
مازندران نوشهر دهکده سبز ملکار سه خوابه

#كد1269👆👆 #فروش_ویلا٦٠٠مترمدرن استخردار #نوشهردهكده_سبزملكار مساحت زمین٦٠٠ مساحت بنا٣٨٠ ١٣٠متر روف گاردن سند مالكیت پروانه ساخت کنتوراب ب...

ویلا 280 متری در ملکار نوشهر

1 ماه قبل
مازندران نوشهر ملکار سه خوابه

#كد1285👆👆 #فروش_ویلانمارومی٢٢٠متری ملكار #نوشهرملكار مساحت زمین٢٨٠ مساحت بنا٢٢٠ کنتوراب برق گازنصب میباشد ٣خوابه مستر ویلا به صورت دوبل...