خرید املاک در ساری

1
معلم , بعد از مسجد باقرزادگان طبقه پنجم
1
معلم , کوچه استاندارد
معلم , خیابان نهضت طبقه دوم

آپارتمان 150 متری در معلم ساری

کد آگهی 50081
معلم طبقه سوم
معلم , خیابان نهضت طبقه سوم

مغازه 12 متری در معلم ساری

کد آگهی 47796
معلم , خیابان امام هادی
1

آپارتمان 145 متری در معلم ساری

کد آگهی 47752
معلم , خیابان نهضت

آپارتمان 155 متری در معلم ساری

کد آگهی 45680
معلم
معلم طبقه پنجم
معلم , خیابان نهضت طبقه اول