خرید املاک در معلم ساری

خیابان معلم دو خوابه / طبقه ششم
طبقه سوم
بلوار امام هادی دو خوابه / طبقه سوم
کوی دادگستری دو خوابه
سه خوابه

فروش کلنگی 315 متری در معلم ساری

کد آگهی 59790
کوچه استاندارد چهار خوابه
بعد از مسجد باقرزادگان سه خوابه / طبقه پنجم
خیابان نهضت
خیابان معلم روبروی مخابرات طبقه چهارم
خیابان معلم روبروی مخابرات طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
خیابان نهضت سه خوابه / طبقه دوم
طبقه سوم
خیابان نهضت سه خوابه / طبقه سوم