خرید املاک در مشهد

بلوار صیاد شیرازی 44 سه خوابه / طبقه اول
بلوار پیروزی 63 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار شهید قانع 20 سه خوابه / طبقه دوم
بلوار لادن 20 سه خوابه / طبقه چهارم
7
بلوار هاشمیه 28 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار صیاد - رحیم زاده دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دانش آموز (اواخر) سه خوابه / طبقه اول
خیابان نسترن سه خوابه / طبقه دوم
خیابان لاله سه خوابه
خیابان لاله دو خوابه / طبقه چهارم