خرید املاک در مسکن مهر نمین

🏬واحد طبقه هم ڪف78متر 🚪فول امڪانات دارای 40متر حیاط خلوت 💰قیمت:150م ⏪نمین:مسڪن مهر ♦️ڪد:1616

🏬واحد طبقه 3دوخوابه 78متر 🚪فول امڪانات پڪیج روشن پارڪینگ 💰قیمت:140م ⏪نمین:مسڪن مهر ♦️ڪد:1573

🏬واحد طبقه اول دوخوابه78متر 🚪فول امڪانات 💰قیمت:140م ⏪نمین:مسڪن مهر ♦️ڪد:1618

🏬واحد طبقه دوم دوخوابه 74متر 🚪ڪابینت فلزی ڪف موڪت ڪمددیواری 💰قیمت:125م ⏪نمین:مسڪن مهر ♦️ڪد:1574

🏬واحد طبقه اول دوخوابه 76متر 🚪فول امڪانات 💰قیمت:140م ⏪نمین:مسڪن مهر ♦️ڪد:1572