خرید املاک در مرزنده آمل

چهار خوابه

کدملک:9701 پروانه ساخت ویوعالی ۱۰۰مترباجنگل شرایط فروش عالی ۵۰میلیون پیش الباقی۲۰ماهه

دو خوابه

جنگلی فلت مجوزساخت انشعابات نصب دریاچه و جنگل نقدواقساط