خرید املاک در مراغه

دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش #آپارتمان واقع در فلسطین شمالی ✅ کلا ۶ طبقه تک واحدی مورد فروش طبقه پنجم نورگیری عالی دو خوابه امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ و انبا...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان خواجه نصیر جنوبی محله سبزچیها ✅ کلا ۴ طبقه ۴ واحدی مورد فروش طبقه دوم واحد جنوبی دوخوابه امتیازات نصبیات کامل...

یک خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در شهرک فاز ۱ سه راه مسجد ✅ کلا دو طبقه دو واحدی مورد فروش طبقه دوم تک خواب امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ اختصاصی و...

#فروش #ساختمان #حیاط واقع در خیابان فلسطین شمالی ✅ دو طبقه و یک زیر زمین ساخت شناز قائم امتیازات کامل ❇️ مساحت ۲۰۰ متر زیر بنا ۳۰۰ متر ❇️ 💰 قی...

فلسطین جنوبی طبقه سوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان فلسطین جنوبی ✅ کلا چهار طبقه تک واحدی مورد فروش طبقه سوم امتیازات کامل نصبیات لوکس دو کله نورگیری عالی شمال-...

یک خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در شهرک فاز ۱ سه راه مسجد ✅ کلا دو طبقه دو واحدی مورد فروش طبقه دوم تک خواب امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ اختصاصی و...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان خواجه نصیر جنوبی محله سبزچیها ✅ کلا ۴ طبقه ۴ واحدی مورد فروش طبقه دوم واحد جنوبی دوخوابه امتیازات نصبیات کامل...

دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش #آپارتمان واقع در فلسطین شمالی ✅ کلا ۶ طبقه تک واحدی مورد فروش طبقه پنجم نورگیری عالی دو خوابه امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ و انبا...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش #آپارتمان واقع در کمربندی شمالی کوی فائق ✅ کلا چهار طبقه تک واحدی مورد فروش طبقه اول کف پارکت کاغذ دیواری نوساز دوخوابه امتیازات کامل...

فلسطین جنوبی طبقه سوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان فلسطین جنوبی ✅ کلا چهار طبقه تک واحدی مورد فروش طبقه سوم امتیازات کامل نصبیات لوکس دو کله نورگیری عالی شمال-...

#فروش #ساختمان #حیاط واقع در خیابان فلسطین شمالی ✅ دو طبقه و یک زیر زمین ساخت شناز قائم امتیازات کامل ❇️ مساحت ۲۰۰ متر زیر بنا ۳۰۰ متر ❇️ 💰 قی...

کوی فائق دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان خلیل الله ✅ کلا ۴ طبقه سه واحدی مورد فروش طبقه دوم جنوبی دوخوابه امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ انبار...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان خلیل الله ✅ کلا ۴ طبقه سه واحدی مورد فروش طبقه دوم دوخوابه امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ انباری آسان...

واقع در خیابان 48 متری یک خوابه / طبقه پنجم

#فروش #آپارتمان واقع در خیابان 48 متری ✅ طبقه پنجم ۲ واحدی تکخواب امتیازات نصبیات کامل دارای پارکینگ انباری آسانسور ❇️ متراژ مفید...