خرید املاک در مراغه

زمین کشاورزی جنوبی به متراژ 15000 متر مربع (فروش) فروش یک و نیم هکتار زمین مزروعی با مجوز سردخانه با ظرفیت 5000 تن و 2500 تن بسته بندی ، دارای 2 میلی...

بالاتر از کوچه لاله

مراغه - زمین مسکونی جنوبی به متراژ 82 متر مربع (فروش) آینده داره نزدیک مدارس دخترانه و پسرانه 5دقیقه پیاده نزدیک دانشگاه گلشهر،نزدیکیاش یک خیابان 16م...

کارگر

مراغه - مغازه شرقی - غربی به متراژ 46 متر مربع (فروش) این ملک در مجاورت بیمارستان خصوصی در حال ساخت میباشد و آینده خوبی خواهد داشت. ضمنا ارتفاع ملک 6...

کارگر

مراغه - مغازه شرقی - غربی به متراژ 46 متر مربع (فروش) این ملک در مجاورت بیمارستان خصوصی در حال ساخت میباشد و آینده خوبی خواهد داشت. ضمنا ارتفاع ملک 6...

بالاتر از کوچه لاله

مراغه - زمین مسکونی جنوبی به متراژ 82 متر مربع (فروش) آینده داره نزدیک مدارس دخترانه و پسرانه 5دقیقه پیاده نزدیک دانشگاه گلشهر،نزدیکیاش یک خیابان 16م...

بالاتر از کوچه لاله

مراغه - زمین مسکونی جنوبی به متراژ 82 متر مربع (فروش) آینده داره نزدیک مدارس دخترانه و پسرانه 5دقیقه پیاده نزدیک دانشگاه گلشهر،نزدیکیاش یک خیابان 16م...

سنتی 1-(زیر زمین واجد 28) بهترین موقیعت پاساژ-در مرکز شهر طبقه زیر همکف

مراغه - مغازه جنوبی به متراژ 20.15 متر مربع (فروش) بسار خوش محل- آینده دار- روبروی ورودی به پاساژ زیر بلوار- سر قیمت کنار میایم-با خودرو مدل بالا تعو...