خرید املاک در متخصصین همدان

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4035 📌منطقه: متخصصین 📏متراژ: 143 💰قیمت کل: 2میلیارد و 145میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان

طبقه اول

?کد:362 ?آپارتمان فروشی:متخصصین ?متراژ:139 ?متری:10میلیون ?قیمت کل:1میلیاردو400 ?چندخواب:3 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:1 ?سال ساخت:88 ?امکا...

سه خوابه / طبقه دوم

?کد:12 ?آپارتمان فروشی:متخصصین ?متراژ:150 ?متری:10میلیون و 500 ?قیمت کل:1میلیارد و575میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:5 ?طبقه:2 ?سال سا...

سه خوابه / طبقه یازدهم

?کد:381 ?آپارتمان فروشی: متخصصین ?متراژ: 126 ?متری: 8میلیون ?قیمت کل:1میلیارد ?چندخواب:3 ?چندطبقه: 11 ?چند واحد: 11 ?طبقه: 11 ?سال ساخت: 90...

سه خوابه / طبقه اول

?کد:362 ?آپارتمان فروشی:متخصصین ?متراژ:139 ?متری:10میلیون ?قیمت کل:1میلیاردو400 ?چندخواب:3 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?طبقه:1 ?سال ساخت:88 ?امکا...

سه خوابه / طبقه دوم

?کد:12 ?آپارتمان فروشی:متخصصین ?متراژ:150 ?متری:8میلیون و 300 ?قیمت کل:1میلیارد و245میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:5 ?طبقه:2 ?سال ساخ...

سه خوابه / طبقه دوم

?کد:12 ?آپارتمان فروشی:متخصصین ?متراژ:150 ?متری:8میلیون و300هزار ?قیمت کل:1میلیاردو245میلیون ?چندخواب:3 ?چندطبقه:5 ?چند واحد:5 ?طبقه:2 ?سال س...

سه خوابه / طبقه دوم

موقعیت:جنوبی

بلوار قبا سه خوابه / طبقه سوم
خیابان پرستو سه خوابه / طبقه دوم

کد: A1002 نوساز دوبر خشک

خیابان پرستو سه خوابه / طبقه دوم

کد: A1002 نوساز دوبر خشک

بلوار کاج سه خوابه

کد:A 1011 کاغذ دیواری دارای وام

بلوار قبا سه خوابه / طبقه دوم

موقعیت:جنوبی کاغذ دیواری طبقه سوم هم با این امکانات به فروش میرسد.

سه خوابه / طبقه اول

موقعیت:شمالی طبقه دوم هم با این امکانات به فروش می رسد. نقاشی

سه خوابه / طبقه سوم

موقعیت:شمالی-جنوبی