خرید املاک در لارما ساری

#فروش زمین در دو دانگه. لارما 1هکتار دو طرف زمین جاده نزدیک به بافت متری 29 هزارتومان