خرید املاک در قیدار

بین جاده گوندره وزواجر از زمینهای قیدار
1
محدوده آپارتمان های فرهنگیان
5
طبقه دوم
فاز 4 محدوده ضلع شمالی جاده ابهر