خرید املاک در فیروزکنده علیا ساری

? زمین فیروز کنده ۲۸۰ متر دور تا دور دیوار , با درب عقب نشینی شده ✅ ۳۰۰ م

۱۲۰ اصله نهال پرتغال خونی ۳۰ اصله نهال پرتغال تامسون تخفیف پای معامله

۱۲۰ اصله نهال پرتغال خونی ۳۰ اصله نهال پرتغال تامسون تخفیف پای معامله