خرید املاک در فرهنگ شهر بابل

کد 1928 #ملک_فروش :فرهنگ شهر فرهنگ۲۸یا انتهای آفتاب۳۶ ::۱۸۷متر زمین بابر ۱۰ متر :کوچه ۶متری :قیمت متری ۳/۷۰۰:: :