خرید املاک در فرهنگ شهر بابل

کد ۸۲۱ ⁦✔️⁩۲۰۰ متر زمین ⁦✔️⁩با یه خونه صدو سی متری ⁦✔️⁩فرهنگ شهر بیست متری شاهد اوایل ۲۰ متری شاهد ⁦✔️⁩هشت در بیست و پنج ⁦✔️⁩سند دست اول ⁦✔️⁩مل...