خرید املاک در عباس آباد

فروش ویلا 210 متری در کلار آباد عباس آباد

2 ماه قبل
چهار خوابه

فروش ویلای لوکس در کلار آباد. 210متر زمین. 200متر بنا و 4خوابه سند ششدانگ قیمت 1/400

فروش ویلا 391 متری در عباس آباد عباس آباد

1 ماه قبل
چهار خوابه

فروش ویلا - خانه مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-کورکلا متراژ بنا(متر مربع): 600 مساحت(متر مربع): 391 قیمت کل(تومان):2,000,000,000 قیمت متری(تومان):0...

فروش زمین - کلنگی بنیاد درمتل قو-اسب چین-بعد از پایانه گل و گیاه متراژ بنا(متر مربع): 6170 مساحت(متر مربع): قیمت(تومان):3,700,000,000 قیمت متری(تو...

فروش ویلا 395 متری در عباس آباد عباس آباد

1 ماه قبل
دو خوابه

فروش ویلا - خانه مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-خیابان امام متراژ بنا(متر مربع): 127 مساحت(متر مربع): 395 قیمت کل(تومان):950,000,000 قیمت متری(تومان...

فروش زمین - کلنگی صنعتی درعباس آباد-عباس آباد-روبروی هتل پاپیون متراژ بنا(متر مربع): 5000 مساحت(متر مربع): قیمت(تومان):20,000,000,000 قیمت متری(تو...

فروش زمین - کلنگی مزروعی درمتل قو-اسب چین-چهار راه هشت کلا متراژ بنا(متر مربع): 10000 توضیحات: باغ کیوی

فروش ویلا 302 متری در کرکاس عباس آباد

1 ماه قبل
دو خوابه

فروش ویلا - خانه مسكونی درمتل قو-متل قو-کرکاس متراژ بنا(متر مربع): 115 مساحت(متر مربع): 302 قیمت کل(تومان):850,000,000

فروش زمین - کلنگی مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-محمدحسین آباد متراژ بنا(متر مربع): 380 مساحت(متر مربع): قیمت(تومان):570,000,000 قیمت متری(تومان):1,...

فروش ویلا 700 متری در عباس آباد عباس آباد

1 ماه قبل
دو خوابه

فروش ویلا - خانه شش دانگ درعباس آباد-عباس آباد-بلوار شهدا متراژ بنا(متر مربع): 200 مساحت(متر مربع): 700 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):0

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-روبروی ماهی فروشان متراژ بنا(متر مربع): 92 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):700,000,000 قیمت متری(تومان)...

فروش مغازه 25 متری در عباس آباد عباس آباد

1 ماه قبل

فروش مغازه و املاک تجاری مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-روبروی ماهی فروشان متراژ بنا(متر مربع): 25 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):750,000,000 قیمت...

فروش ویلا 700 متری در پرچور عباس آباد

2 ماه قبل
سه خوابه

فروش ویلا - خانه مسكونی درعباس آباد-عباس آباد-پرچور متراژ بنا(متر مربع): 160 مساحت(متر مربع): 700 قیمت کل(تومان):2,000,000,000 قیمت متری(تومان):0

فروش زمین - کلنگی جنگلی جلگه ای درعباس آباد-عباس آباد-گلدشت متراژ بنا(متر مربع): 1300 مساحت(متر مربع): قیمت(تومان):6,000,000,000 قیمت متری(تومان):...

فروش ویلا 250 متری در عباس آباد عباس آباد

2 ماه قبل
یک خوابه

فروش ویلا - خانه قولنامه ای درعباس آباد-عباس آباد-تنکابن متراژ بنا(متر مربع): 250 مساحت(متر مربع): 250 قیمت کل(تومان):75,000,000 قیمت متری(تومان):...

فروش زمین - کلنگی شش دانگ درعباس آباد-عباس آباد-ناب استیل متراژ بنا(متر مربع): 500 مساحت(متر مربع): قیمت(تومان):0 قیمت متری(تومان):0