خرید املاک در طوله کلا آمل

دو خوابه

داخل بافت دوخواب دارای کلیه انشعابات

دو خوابه

کد ملک:843 شرایط هم قبول میشود نصف مبلغ نقد نصف چک معتبر تایکسال