خرید املاک در صدف همدان

یک خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4779 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 58 💰قیمت کل: 315میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و430هزار تومان 📦امک...

یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4774 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 326میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار تومان 📦امکا...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4719 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 407 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦ام...

فروش خانه 66 متری در صدف همدان

4 هفته قبل
یک خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4711 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 66 💰قیمت کل: 363میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امک...

یک خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4709 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 48 💰قیمت کل: 250میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و208هزار تومان 📦امک...

سه خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4708 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 122 💰قیمت کل: 730میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و984هزار تومان 📦ام...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4690 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 496میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه ا...

طبقه چهارم

کد:A962/207 🔰منطقه:صدف Ⓜ️متراژ:۱۷۵ ♻️ مشخصات:۶طبقه ۸ واحد طبقه چهارم نوساز خشک ♻️ امکانات:پارکینگ بدون مزاحم،غرق در نور کلیدنخورده 💰قیمت:...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4180 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 472 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4113 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 78 💰قیمت کل: 470 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد، طبقه دوم، دوخوا...

یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4059 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 350 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 16واحد، طبق...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4057 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 56 💰قیمت کل:324میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات:4 طبقه 6واحد، طبقه دو...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4031 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 67 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 970هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3998 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 72 💰قیمت کل: 468میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 7واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3930 📌منطقه: صدف 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 300 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طب...