خرید املاک در شهریار

1

فروش باغ 1000 متری در کردزار شهریار

کد آگهی 83578
1

فروش باغ 2200 متری در ملارد شهریار

کد آگهی 83581
1

فروش باغ 500 متری در لم آباد شهریار

کد آگهی 83123
1

فروش باغ 1100 متری در کردزار شهریار

کد آگهی 83121
خیابان شقایق 1 یک خوابه / طبقه اول
خیابان ارغوان 9 یک خوابه / طبقه اول

فروش خانه 130 متری در فرهنگیان شهریار

کد آگهی 82923
فاز سه

فروش خانه 46 متری در شهرک شاهد شهریار

کد آگهی 82913
خیابان شقایق 11 یک خوابه / طبقه اول
خیابان ارغوان 10 دو خوابه / طبقه دوم
1

فروش باغ 600 متری در حصارزیرک شهریار

کد آگهی 81703