خرید املاک در شهرک کاظم بیگی بابل

دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان نواب سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه سوم