خرید املاک در شهرک ولیعصر همدان

شهرک ولیعصر ایستگاه دوم هجده متری پانزده خرداد
همدان-شهرک دادگستری-جنب اردوگاه

شهرک دادگستری 360 متر زمین شمالی بر 12 متر جنب ارودگاه فروش فوری قیمت توافقی