خرید املاک در شهرک فرهنگیان همدان

فرهنگیان کد 11

فرهنگیان کد 10

شهرک فرهنگیان کد 5

شهرک فرهنگیان ویلایی دو طبقه 240متری جنوبی

شهرک فرهنگیان کد 3
شهرک فرهنگیان کد 2

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5492 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ:86 💰قیمت کل:700ملیون تومان 💵قیمت هر متر:8ملیون و140هزار تومان...

🏡کد:275 🔴آپارتمان فروشی:شهرک فرهنگیان 🔴متراژ 117 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۸میلیون و۷۰۰تومان 🔴کل قیمت:۱میل...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: شهرک فرهنگیان 🔘کد:1833 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 2ملیاردو 250می...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:1832 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 1ملیاردو 600میلیون...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان (پیش فروش ) 🔘کد:5408 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: 122 💰قیمت کل: 951میلیون600هزار تومان 💵قیمت هر متر:7 میلیو...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5389 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 117 💰قیمت کل: 994میلیون 500هزار ت...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5339 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰قیمت کل:561 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:8 میلیون و500هزار توم...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5338 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 89 💰قیمت کل: 800میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و989هزار توم...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5318 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: 83/5 💰قیمت کل: 668میلیون تومان 💵قیمت...