خرید املاک در شهرک شهاب نیا بابل

دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه سوم
10
سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول