خرید املاک در شهرک شهاب نیا بابل

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان محدوده ۵۵۰ تا ۶۰۰ کد ۴ محدوده محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۳ طبقه ۶ واحد طبقه ۲ سند ملک ۶ سال ساخت امکانات آسا...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۲۰ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۵ طبقه ۲۰واحد طبقه ۱ سند ملک ۵ سال ساخت امکانات آسانسور پ...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۱۸ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۳طبقه ۶ واحد طبقه ۲ بدون آسانسور سند اعیان ۱۰سال ساخت امک...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۲۳ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۵ طبقه ۲۰ واحد طبقه ۵ سند ملک ۶ سال ساخت امکانات پارکین...

سرچهاراه شهاب نیا
سه خوابه / طبقه سوم

اپارتمان فروشی کد2/128 محدوده شهاب نیا 3طبقه...6واحد...طبقه 3 13سال ساخت...سندملک امکانات کف سرامیک...کابینت ام دی اف...پارکینگ...انب...

سه خوابه / طبقه دوم

اپارتمان فروشی کد2/122 محدوده شهاب نیا 4طبقه....4واحد...طبقه 2 4سال ساخت....سنداعیان امکانات کف سرامیک...کابینت ام دی اف....پارکی...

محدوده کمربندی غربی شهاب نیا مادر شهرک گلسار دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد۱۶ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا مادر شهرک گلسار ۸ طبقه ۱۶ واحد طبقه ۱ سند ملک ۱ سال ساخت...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش اپارتمان محدوده ۳۰۰و۳۵۰ کد ۱۱ محدوده شهاب نیا ۵طبقه ۹واحد طبقه ۲بدون اسانسور ۹سال ساخت سند ملک امکانات پارکینگ وانباری ۸۳متر ۲خواب...

دو خوابه / طبقه اول

فروش اپارتمان محدوده ۳۵۰و۳۰۰ کد۲ محدوده شهاب نیا ۴طبقه ۸واحد طبقه۱بدون اسانسور ۱۱سال ساخت اعیان امکانات پارکینگ وانباری ۸۰متر...

محدوده خیابان شهاب نیا مدرس دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان محدوده ۴۰۰ تا ۴۵۰ کد۱۰ محدوده خیابان شهاب نیا مدرس ۳/۵ طبقه ۸ واحد طبقه ۲ سند اعیان ۱۴ سال ساخت امکانات پار...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۶۵۰ تا ۷۰۰ کد ۸ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۵ طبقه ۹ واحد طبقه ۱ تا ۴ سند ملک صفر امکانات پارکینگ آسانس...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۵۵۰ تا ۶۰۰ کد ۱ محدوده کمربندی غربی شهاب نیا ۶ طبقه ۱۲ واحد طبقه ۱ سند ملک صفر امکانات آسانسور پارکینگ انب...

دو خوابه / طبقه اول

فروش اپارتمان ۴۰۰تا۴۵۰ کد ۴ محدوده شهاب نیا ۴طبقه ۸واحد طبقه ۱ سندملک صفر نوساز امکانات پارکینگ وانباری واسانسور ۹۰متر ۲خواب...

دو خوابه / طبقه دوم

اپارتمان فروشی کد 2/145 محدوده شهاب نیا 4طبقه...7واحد...طبقه 2 6سال ساخت...سنداعیان امکانات👇👇 کف سرامیک...کابینت ام دی اف...پارکینگ.....