خرید املاک در شهرک شمال بابل

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان محدوده ۶۰۰ تا ۶۵۰ کد ۶ محدوده شهرک شمال ۴ طبقه ۳ واحد طبقه ۳و۴ سند ملک نوساز امکانات آسانسور پارکینگ انبار...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان محدوده ۶۰۰ تا ۶۵۰ کد ۴ محدوده شهرک شمال ۴ طبقه ۴ واحد طبقه ۴ سند اعیان ۲ سال ساخت امکانات آسانسور پارکینگ...